Alle må registrere seg ved ankomst og gjøre seg kjent med Moss Padel sine regler for bruk.