padel ranking amatør konkurranser padelspillere padelsoftware
Norges nye amatør padel ranking

Spill og konkurrer som i en profesjonell liga 

Søk etter nærmeste klubber og motta pushvarsler om nye turneringer.

Last ned appen og bli med på Norges amatør ranking!

Hvem kategori skal jeg registrere meg i?

Det er definert noen kriterier for valg av kategori for å hjelpe klubbene og den som skal spille/ønsker å møte spillere på sitt egen nivå og som gjelder både dame og herre / barn.

 

Når du skal velge kategori og registrerer deg for første gang, bruk dette som et utgangspunkt for at kampene skal bli mest mulig jevne og morsomme når man først møtes.

 

Velg kategori:

5a; Når du er nybegynner eller har spilt padel i mindre enn 6 måneder

4a; Når du har god rackerfaring eller har spilt padel i minst 1 år

3a; Når du har mye rackerterfaring og anser deg som en rimelig god tennis eller squashspiller eller har spilt padel jevnlig i minst 1år+

2a; Når du er på elitenivå i tennis eller squash og har spilt padel jevnlig i minst 1år+

1a; Når du er på elitenivå i tennis eller squash og har spilt padel jevnlig i minst 2 år

 

På denne måten får vi raskt etablert en kategoristruktur og en ranking som vil utvikle seg selv for fremtiden, basert på nedenforstående poengskala.

Hvordan får man poeng? 

Det vil bli følgende scoringkategorier i 1a, 1ab., 2a., 3a., 4a. og 5a samt mannlige og kvinnelige rangering. Klubben kan skape "uoffisielle" kategorier i en turnering som ikke teller i nasjonal rangering. En rangering vil bli etablert for hver kategori.

 

Poengene blir tildelt for hver runde av turneringen (og turnering man deltar i satt opp av klubbene) etter følgende:

Hvordan går man oppover dvs fra kategori 5a til 4a?

Hver kategori defineres med poeng. Dvs i kategori 5a er man i til man har samlet opp poeng opp til og med 5000 poeng.  Har man nådd 5001 poeng, går man automatisk over i kategori 4a.

 

Følgende intervaller er etablert:

Når en spiller etablerer sin spillkategori for første gang og ennå ikke har konkurrert, vil han starte med +1 000 poeng over kuttet av sin kategori. For eksempel: En spiller som definerer seg som kategori 4a spiller spiller og som går inn i rangering for første gang, vil få totalt 6000 poeng ved registrering første gang.

 

Hvordan samle poeng?

Poeng kan samles med turneringsspill. Turneringene vil bli opplyst om og varslet de som har lastet ned appen «Padelmanager» og registrert seg. Turneringen opprettes av de ulike klubbene.

 

Det vil bli opplyst om hvem kategorier klubben har turnering i og hva den koster. En spiller kan alltid registrere seg i en hvilken som helst kategori, som er høyere enn den han tilhører. Det vil si at en kategori 4a spiller kan melde seg på i en kategori 3a, men en kategori 3a spiller kan ikke spille i en kategori 4a pulje. Man kan også registrere seg i flere kategorier.

En spiller vil få poeng i en turnering så lenge han vinner minst én kamp i løpet av konkurransen.

Poengene som er oppnådd i en turnering vil bli lagt til den totale poengsummen til Ranking.

 

Hva kan man få av poeng?

Det bli scoret i henhold til antall kamper vunnet. Hvert spill vunnet vil bli oppnådd maksimalt 200 poeng i henhold til prosentandelen av spillerens effektivitet og kategorikriteriene.

En spiller vil score i en turnering (som legges opp av klubbene) så lenge han vinner minst én kamp i løpet av konkurransen.

For beregning av rangeringspoeng oppnådd i en turnering, vil følgende bli tatt i betraktning:

 

Kategori der du spiller med en koeffisient

Spiller du i en kategori høyere og scorer får du:

x1,5 verdien av poengene oppnådd i henhold til resultatet

To høyere

x1.75 verdien av poengene oppnådd i henhold til resultatet

En lavere

x0,5 verdien av poengene oppnådd i henhold til resultatet

To lavere

x0.25 verdien av poengene oppnådd i henhold til resultatet

I din kategori

 

"Prosent av effektivitet" x verdien av poengene oppnådd i henhold til resultatet

Prosent av effektivitet = kamper vunnet x 100 / spill spilt

Prosentdeler av effektivitet mindre enn 50% beregnes som 50%.

 

Hva om man ikke vinner en kamp?

Spilleren som ikke vinner noen kamp i løpet av konkurransen vil bli gitt straffekoeffisienten, som vil variere i henhold til antall påfølgende turneringer der han ikke scorer.

Hvis du spiller i en høyere kategori dvs du er i kategori 5a og melder deg på i en kategori 4a turnering er det ingen straffescore.

Hvis du spiller i din kategori

1. turnering uten scoring (så mister du poeng fra den score du ble gitt når du registrerte deg)

Rangering poeng x 0.99

2. turneringen uten å score

Rangering poeng x 0.97

Fra 3. turnering uten å score

Rangering poeng x 0.95

Kan jeg endre kategori?

En spiller kan endre kategorien sin helt frem til første turnering han spiller i. Etter dette vil man ikke kunne endre kategori, uten å søke om dette via Padelmanager (Ta kontakt med klubben din for hjelp).

 

En spiller kan be om endring av kategori i sin profil før han spiller sin tredje turnering, fra dette øyeblikk vil han bli blokkert og kan ikke endres via Padelmanager heller.

 

På slutten av hvert kalenderår vil spillkategoriene bli revidert dersom det er tilfelle av en eller annen type omorganisering, avhengig av antall spillere i den kategorien.

 

Hva vinner man?

Premier vil bli annonsert av den enkelt klubb under hver turnering som vil bli lansert i Padelmanager.

Rankingpremier ved årsslutt kunngjøres januar 2019.